10 września, 2016

Siła jest w NAS! projekt nr 14

To od WAS zależy dalszy rozwój naszego śremskiego stadionu. Zarówno obecny jak i przewidywany rozwój działalności sportowej przez kluby i stowarzyszenia skłania do ciągłej rozbudowy