Dzień: 16 listopada, 2016

IDZIEMY dobrą drogą!

Czy przekazywane dziś wartości, treści oraz metody stosowane w  dziecięcym futbolu są właściwe?