Dzień 1:

  •  08:30 – Przyjazd zespołów
  •  08:50 – Uroczyste rozpoczęcie
  •  09:15 – Pierwsze mecze
  •  13:30 – Zakończenie rozgrywek
  •  17:00 – Mecz wyróżniającego się zespołu

Dzień 2:

  •  09:00 – Przyjazd zespołów kat. 2015 oraz 2016
  •  09:30 – Przyjazd zespołów kat. 2013 oraz 2014
  •  09:15 – Start meczów 2015 oraz 2016
  •  09:30 – Start meczów 2013 oraz 2014
  •  13:30 – Zakończenie turnieju