Komunikat – dotyczący treningów i rozgrywek.

W odpowiedzi na liczne pytania, informujemy,  że pierwszy zespół czeka przymusowa pauza od meczów ligowych. Natomiast zawodnicy Akademii Warty Śrem mogą trenować, a także prowadzić i uczestniczyć w rozgrywkach. Nowe obostrzenia są analogiczne do tych obowiązujących pod koniec 2020 roku oraz do tych, które od pewnego czasu obowiązywały w województwach uznanych za obszary szczególnego zagrożenia.

ponadto …„Wielkopolski ZPN informuje, że wystawione do tej pory oświadczenia o przynależności do Związku i uczestnictwie w rozgrywkach młodzieżowych pozostają ważne. Nie ma konieczności ponownego wystawiania dokumentów. Kluby, które stosownego oświadczenia nie posiadają, a chciałyby je otrzymać (oczywiście w przypadku spełniania powyższych warunków), proszone są o kontakt z Wydziałem Gier i Ewidencji.”…

poniżej fragment rozporządzenia
16. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.