Śremski Klub Sportowy
WARTA

Adres :

Śrem, ul. Zamenhofa 20
telefon : 796 927 827
mail : klub@wartasrem.pl
www : wartasrem.pl

REGON : 383730612
NIP : 785-180-76-57

Biuro klubu:

telefon – 796 927 827 – Magdalena Kokocińska

mail – m.kokocinska@wartasrem.pl

21 9084 0003 0007 8243 2000 0001 – konto główne ŚKS Warta Śrem

subkonta sekcji:

12 9084 0003 2102 0007 8243 0002 – sekcja piłki nożnej,

82 9084 0003 2102 0007 8243 0003 – sekcja bokserska,

55 9084 0003 2102 0007 8243 0004 – sekcja szermiercza,

28 9084 0003 2102 0007 8243 0005 – sekcja piłki nożnej – obóz

Kontakt trenerzy i kierownicy drużyn Akademii