Warta i Przyjaciele

PAKIETY

KAŻDY PARTNER WiP OTRZYMUJE:

POWITALNY WPIS NA STRONIE INTERNETOWEJ KLUBU

POWITALNY WPIS NA PROFILU FB WARTA I PRZYJACIELE

LOGO NA STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE PARTNER WiP

INFORMACJA PRZEZ SPIKERA PODCZAS MECZU SENIORÓW

CERTYFIKAT PAMIĄTKOWY POTWIERDZAJĄCY WSPARCIE KLUBU

Shopping Cart