1. Organizatorem turnieju jest Śremski Klub Sportowy „Warta”, Śrem, ul. Zamenhofa 20.
 2. Turniej rozgrywany jest na Stadionie Miejskim w Śremie, ul. Poznańska 15, 63-100 Śrem (woj. Wielkopolskie).
 3. Termin 1-2 czerwca 2024
 4. W turnieju rywalizować będą drużyny w 4 kategoriach wiekowych:
  –2013,2014,2015,2016 r.
 5. Wpisowe na turniej wynosi: 500 złotych od drużyny. W ramach wpisowego organizator zapewnia, medale dla wszystkich zawodników, opiekę sędziowską oraz medyczną, posiłek regeneracyjny.
 6. Wpłaty należy dokonać do 15 maja 2024 r. na konto Śremskiego Klubu Sportowego Warta:
  21 9084 0003 0007 8243 2000 0001 w tytule przelewu należy wpisać „TURNIEJ + nazwę drużyny + rocznik”
 7. Najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem turnieju, przedstawiciel każdej drużyny dostarcza organizatorowi listę zawodników. Zawiera ona nazwiska graczy i numery na koszulkach, w których zawodnicy grają od początku do końca zawodów. Listy zawodników zostaną zniszczone po zakończonym turnieju, w czasie jego trwania będą niedostępne dla osób postronnych. Listy zostaną wykorzystane tylko na potrzeby organizacji turnieju. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 8. Biorąc udział w turnieju uczestnik zgadza się na przetwarzania jego danych osobowych w tym udostępnianie wizerunku na zdjęciach z imprezy – wyłącznie na potrzeby niezbędne do organizacji turnieju. Opiekunowie grup zobowiązani są zapoznać z treścią regulaminu podległych zawodników.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z turnieju oraz możliwości ich wykorzystywania w mediach.
 10. Drużyna składa się z zawodników:
  – w roczniku 2013 z 12 zawodników.
  – w roczniku 2014 z 12 zawodników.
  – w roczniku 2015 z 10 zawodników.
  – w roczniku 2016 z 10 zawodników.
 11. Wymiary bramek 1,55 m x 3 m dla turnieju rocznika 2015/16oraz 5 x 2 dla turnieju rocznika 2013/14
 12. Czas gry 2 x 8 min. – czas gry może ulec zmianie.
 13. Ilość zawodników w czasie gry: turniej 2012 Br + 5, 2013/14 – Br+4; turniej 2011 oraz 2012 Br+6
 14. W przypadku nie stawienia się na mecz po 2 min. sędzia odgwizduje walkower i ustala wynik meczu na 3:0.
 15. Brak ograniczeń w ilości zmian zawodników, dopuszczalne zmiany powrotne.
 16. Auty wprowadzamy nogą z piłki stojącej na linii autowej. Zawodnik wprowadzający może po krótkim prowadzeniu zdobyć bramkę.
 17. Bramkarz wznawia grę z pola bramkowego, piłka nie może opuścić połowy bez wcześniejszego kontaktu z zawodnikiem z pola, chyba że bramkarz posiada piłkę z akcji. W przypadku złapani piłki w ręce z akcji, bramkarz może wyrzucić piłkę ręką lub wybić nogą – pamiętając jednak o zasadzie rozegrania piłki na swojej połowie.
 18. Wykonując rzuty rożne zawodnik może podać piłkę lub strzelić w kierunku bramki, co oznacza, że nie może prowadzić piłki.
 19. Za niesportowe zachowanie, faule sędzia może ukarać zawodnika:
  a. kartką żółtą – co oznacza wykluczenie z gry ukaranego zawodnika na 2 minuty, ale jego drużyna nie gra w osłabieniu;
  b. kartką czerwoną – co oznacza wykluczenie z gry ukaranego zawodnika do końca meczu, ale jego drużyna nie gra w osłabieniu.
 20. Nie obowiązuje zasada „spalonego”.
 21. Zasady punktacji:
  a. wygrana: 3 pkt;
  b. remis: 1 pkt;
  c. przegrana: 0 pkt;
  d. walkower: – 3 pkt.
 22. Miejsce w grupach ustalane według:
  a. większej liczby zdobytych PUNKTÓW,
  b. wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
  c. lepszego bilansu bramkowego (stosunek bramek zdobytych do straconych);
  d. większa liczba strzelonych bramek;
  e. jeżeli wśród zespołów nie można wyłonić ostatecznej kolejności w grupie tworzy się małą tabelę tylko z uwzględnieniem wyników pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
 23. W pierwszym dniu turnieju przeprowadzone zostaną eliminacje, w wyniku których zaszeregowuje się drużyny do odpowiednich grup finałowych. W drugim dniu turnieju rozegrane zostaną grupy finałowe.
 24. Harmonogram rozgrywek stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 25. Opiekę przed medyczną zapewnia organizator.
 26. Organizator zapewnia pamiątkowy medal, upominki, napoje oraz posiłek REGENERACYJNY
 27. Za uszczerbek na zdrowiu lub utratę rzeczy (w tym rzeczy o znacznej wartości) pozostawionych bez opieki organizator turnieju nie odpowiada.
 28. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

[1] Godziny rozpoczęcia i zakończenia mogą ulec zmianie.