Regulamin

CAPCHEM CUP

1. Organizatorem turnieju jest Śremski Klub Sportowy „Warta”, Śrem, ul. Poznańska 15.
2. Turniej rozgrywany jest na Stadionie Miejskim w Śremie, ul. Poznańska 15, 63-100 Śrem (woj. Wielkopolskie).
3. Termin:
roczniki 2010 oraz 2011 26 oraz 27 czerwca od 08:30 – 13:30 
roczniki 2012 oraz 2013 26 oraz 27 czerwca od 14:30 – 18:30 
[1]
4. W turnieju rywalizować będą 64 -72 drużyny :
     a. 18 drużyn w kategorii wiekowej 2010 i młodsi;
     b. 18 drużyn w kategorii wiekowej 2011 i młodsi.
     c. 14-18 drużyn w kategorii wiekowej 2012 i młodsi.
     d. 14-18 drużyn w kategorii wiekowej 2013 i młodsi.
5. Wpisowe na turniej wynosi:  400 złotych od drużyny. W ramach wpisowego organizator zapewnia, medale dla wszystkich zawodników, opiekę sędziowską oraz medyczną, posiłek regeneracyjny. 
6. Wpłaty należy dokonać do  20 czerwca 2021 r. na konto Śremskiego Klubu Sportowego Warta:
                                  21 9084 0003 0007 8243 2000 0001
w tytule przelewu należy wpisać „TURNIEJ + nazwę drużyny + rocznik”
7. Najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem turnieju, przedstawiciel każdej drużyny dostarcza organizatorowi listę zawodników. Zawiera ona nazwiska graczy i numery na koszulkach, w których zawodnicy grają od początku do końca zawodów. Listy zawodników zostaną zniszczone po zakończonym turnieju, w czasie jego trwania będą niedostępne dla osób postronnych. Listy zostaną wykorzystane tylko na potrzeby organizacji turnieju. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
8. Biorąc udział w turnieju uczestnik zgadza się na przetwarzania jego danych osobowych w tym udostępnianie wizerunku na zdjęciach z imprezy – wyłącznie na potrzeby niezbędne do organizacji turnieju. Opiekunowie grup zobowiązani są zapoznać z treścią regulaminu podległych zawodników.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z turnieju oraz możliwości ich wykorzystywania w mediach.
10. Drużyna składa się z zawodników:
– w roczniku 2010 z 12 zawodników.
– w roczniku 2011 z 12 zawodników.
– w roczniku 2012 z 10 zawodników.
– w roczniku 2013 z 10 zawodników.
11. Wymiary bramek 1,55 m x 3 m dla turnieju rocznika 2013 oraz 5 x 2 dla turnieju rocznika 2010, 2011 i 2012.
12. Czas gry 2 x 8 min. – czas gry może ulec zmianie.
13. Ilość zawodników w czasie gry: turniej 2012 Br + 5, 2013  – Br+4; turniej 2010 oraz 2011 Br+6
14. W przypadku nie stawienia się na mecz po 2 min. sędzia odgwizduje walkower i ustala wynik meczu na 3:0.
15. Brak ograniczeń w ilości zmian zawodników, dopuszczalne zmiany powrotne.
16. Auty wprowadzamy nogą z piłki stojącej na linii autowej. Zawodnik wprowadzający może po krótkim prowadzeniu zdobyć bramkę.
17. Bramkarz wznawia grę z pola bramkowego, piłka nie może opuścić połowy bez wcześniejszego kontaktu z zawodnikiem z pola, chyba że bramkarz posiada piłkę z akcji. W przypadku złapani piłki w ręce z akcji, bramkarz może wyrzucić piłkę ręką lub wybić nogą – pamiętając jednak o zasadzie rozegrania piłki na swojej połowie.
18. Wykonując rzuty rożne zawodnik może podać piłkę lub strzelić w kierunku bramki, co oznacza, że nie może prowadzić piłki.
19. Za niesportowe zachowanie, faule sędzia może ukarać zawodnika:
      a. kartką żółtą – co oznacza wykluczenie z gry ukaranego  zawodnika na 2 minuty, ale jego drużyna nie gra w osłabieniu;
      b. kartką czerwoną – co oznacza wykluczenie z gry ukaranego zawodnika do końca meczu, ale jego drużyna nie gra w osłabieniu.
20. Nie obowiązuje zasada „spalonego”.
21. Zasady punktacji:
       a. wygrana: 3 pkt;
       b. remis: 1 pkt;
       c. przegrana: 0 pkt;
       d. walkower: 3 pkt.
22. Miejsce w grupach ustalane według:
       a. większej liczby zdobytych PUNKTÓW,
       b. wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
       c. lepszego bilansu bramkowego (stosunek bramek zdobytych do straconych);
      d. większa liczba strzelonych bramek;
e. jeżeli wśród zespołów nie można wyłonić ostatecznej kolejności w grupie tworzy się małą tabelę tylko z uwzględnieniem wyników pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

23. W pierwszym dniu turnieju przeprowadzone zostaną eliminacje, w wyniku których zaszeregowuje się drużyny do odpowiednich grup finałowych. W drugim dniu turnieju rozegrane zostaną grupy finałowe.
24. Harmonogram rozgrywek stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
25. Opiekę przed medyczną zapewnia organizator.
26. Organizator zapewnia medal,  napoje oraz posiłek REGENERACYJNY 
27. Za uszczerbek na zdrowiu lub utratę rzeczy (w tym rzeczy o znacznej wartości) pozostawionych bez opieki organizator turnieju nie odpowiada.
28. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

[1] Godziny rozpoczęcia i zakończenia mogą ulec zmianie.

ZAŁĄCZNIK NR  LISTA ( KLIK) ZAWODNIKÓW ZGŁOSZONYCH DO TURNIEJU