HISTORIA

Początek zorganizowanego ruchu sportowego w Śremie datuje się od roku 1921, to jest od chwili powołania do życia Śremskiego Klubu Sportowego.
Sekcja piłki nożnej jest pierwszą sekcją powołaną w ramach Klubu „SKS ŚREM”.
Z inicjatywy Józefa Popiałkiewicza, Czesława Gierlińskiego, Adama Wojciechowskiego i Ludwika Kujawskiego, odbyło się w dniu 2 lutego 1921r. zebranie organizacyjne Śremskiego Klubu Sportowego, na którym wybrany został następujący zarząd:

 • Prezes – Józef Popiałkiewicz
 • Wiceprezes – Edward Worsztynowicz
 • Sekretarz – Czesław Gierliński
 • Skarbnik – Ludwik Kujawski
 • Intendent – Franciszek Olszewski

warta_srem_1922_1924.jpgGłównym celem utworzenia klubu było powołanie do życia Sekcji Piłki Nożnej. Początkowa nazwa klubu brzmiała Klub Sportowy „Błyskawica” w Śremie. Nazwa ta,uchwałą walnego zebrania z roku 1924 została jednak zmieniona na „Śremski Klub Sportowy”
Pracy pierwszego zarządu towarzyszyły zasadnicze trudności. Obok braku środków finansowych na niezbędne cele związane z zakupem sprzętu oraz organizowaniem imprez sportowych, największą trudność stanowił brak na terenie miasta Śremu boiska sportowego. Sytuacja ta powodowała konieczność rozgrywania zawodów piłki nożnej na placu ćwiczeń pod Psarskim, położonym w odległości 2 km od Śremu.
W wyniku przeprowadzonych wyborów, skład Zarządu w latach 1922-1924 tworzą:

 • Prezes – Edward Worsztynowicz
 • Sekretarz – Antoni Buchwald
 • Intendent – Władysław Mieloch

W okresie kadencji tego Zarządu- warta3.jpg, Bractwo Strzeleckie w Śremie zdecydowało się przekazać część posiadanego obszaru ziemi przy Nowej Strzelnicy na boisko sportowe. Członkowie Śremskiego Klubu Sportowego oraz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, wykorzystując przychylność Bractwa Kurkowego, podjęli się z wielkim poświęceniem pracy urządzenia boiska i doprowadzenia go do stanu, umożliwiającego rozgrywanie zawodów piłki nożnej, jak również innych imprez sportowych. W związku z urządzeniem Zlotu „Sokołów”, Towarzystwo Gimnastyczne ”Sokół” wybudowało na boisku piękne trybuny. Posiadanie obiektu sportowego w obrębie miasta, wpłynęło dodatnio na zwiększenie popularności klubu, a miłośnikom sportu stworzyło bardziej dogodne warunki do oglądania imprez.
W okresie tym drużyna występuje w następującym składzie:

 • Bramkarz – Czesław Gierliński
 • Obrona – Stanisław Król, Helmut Gust.
 • Pomoc – Ludwik Kachlicki, Józef Popiałkiewicz, Nepomucyn Lwandowski.
 • Atak – Stanisław Musielask, Feliks Haremel, Adam Wojciechowski, Nikodem Popiałkiewicz, Stanisław Śramski.

W latach 1921-1926 do najlepszych piłkarzy należą: Feliks Chudziński, Szczepan Fryder, Czesław Gierliński, Edward Janicki, Ludwik Kachlicki, Bolesław Matysiak, Józef Nagengast, Czesław Wałkiewicz.
W latach 1927-1930 wyróżniającymi się zawodnikami są: Bronisław Ciesiółka, Bronisław Guliński, Marian Hein, Mieczysław Krzyżostaniak, Adam Śramski, Edmund Surdyk. Jakkolwiek drużyna piłkarska należy do czołowych w klasie „C”, nie może sobie jednak wywalczyć upragnionego awansu do klasy wyższej. Trudność polegała na tym, że w mistrzostwach klasy „C” brało udział około 50 drużyn, z których tylko dwie wchodziły do klasy „B”.
Od roku 1923, klub wstępuje do Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i od tego czasu sekcja piłki nożnej bierze udział w rozgrywkach o Mistrzostwo KL.C.W początkach istnienia Klubu sekcja posiada 2 trenerów z Warty P-ń w osobach: Celera i Górzyńskiego, którzy w tym okresie przebywali w Śremie.
W latach 1924-1925 do zarządu klubu wybrani zostali:

 • Prezes – inż. Ludwik Różankowski
 • Wiceprezes – Ludwik Kuśnierkiewicz
 • Sekretarz – Jan Kiel
 • Skarbnik – Jan Tomaszewski
 • Intendent – Szczepan Fryder

Jest to okres ożywionej działalności klubu, dzięki sprężystości i inicjatywie Zarządu- mądrze kierowanego przez prezesa inż. Różankowskiego. Sukcesy drużyny piłkarskiej w rozgrywkach mistrzowskich klasy „C”, powołanie do życia nowych sekcji sportowych jak np. lekkoatletycznej, tenisa stołowego i ziemnego, podniesienia poziomu organizacyjnego klubu- to cechy charakterystyczne pracy tego Zarządu, które samorzutnie zwracają na siebie uwagę. W tym okresie bardzo aktywnie w działalności klubu uczestniczyli działacze: Szczepan Fryder, Franciszek Czajka, Adam Wojciechowski, Feliks Chudziński, Leon Śniedziewski, Marian Kujawski, Walenty Baraniak, Leon Tomaszewski, Bronisław Ciesiółka, Antoni Taciak. Wykorzystując warunki lokalne jako że w Śremie znajdowała się Szkoła Podchorążych Piechoty, w której odbywali służbę wojskową, gracze ligowi z całej Polski, drużyna SKS rozgrywa cały szereg spotkań towarzyskich.
W tym czasie w szkole Podchorążych przebywali piłkarze ligowi jak: Domański z „Warszawianki”, Wojciechowski z „Warty”, Szabakiewicz z „Pogoni” Lwowskiej. Mecze piłkarskie stały z reguły na dość wysokim poziomie.
Rozwój działalności klubu jak również osiąganie coraz to lepszych wyników stanowi główną zasługę Zarządu Klubu.
W latach 1925-1927 skład Zarządu tworzą:

 • Prezes – Ludwik Kuśnierkiewicz
 • I Wiceprezes – Marian Kujawski
 • II Wiceprezes – Mieczysław Matuszewski
 • Sekretarz – Bogumiła Czechakówna
 • Skarbnik – Czesław Madajczak
 • Intendent – Leon Tomaszewski

Od roku 1927-1930 do Zarządu klubu wybrani zostali:

 • Prezes – Marian Kujawski
 • Wiceprezes – Mieczysław Matuszewski
 • Sekretarz – Bogumiła Czechakówna
 • Skarbnik – Czesław Madajczak
 • Intendent – Antoni Kajtaniak

Skład Zarządu w latach 1931-1932 tworzą:

 • Prezes – Franciszek Heigelmann
 • I Wiceprezes – Szczepan Fryder
 • II Wiceprezes – Franciszek Czajka
 • Sekretarz – Franciszek Zieliński
 • Skarbnik – Franciszek Gajewski
 • Intendent – Leon Tomaszewski

Od roku 1932 notuje się szereg sukcesów drużyny i to: zwycięstwa w stosunku 5:0 nad drużyna „Sokół” Poznań, zwycięstwo 5:1 nad drużyna „Argo” Leszno, remisowy wynik 1:1 uzyskany z „Wartą I Poznań i wiele innych.
O tym pamiętnym spotkaniu piłkarskim z Wartą Ib Poznań, prasa śremska zamieściła następujący komentarz: Drużyna Śremskiego Klubu Sportowego zagrała ambitnie, przy czym bramkarz Czesław Stefaniak stanowił nie do przebycia zaporę, dla celnych strzałów „Zielonych”.
W roku 1931 z okazji 10-lecia istnienia Ś.K.S. urządzono czwórmecz piłkarski, w którym wzięli udział:
„Korona „P-Ń, „Unia” Kościan, „Jutrznia” P-Ń, i ŚKS Śrem. Drużyna SKS zajęła 3 miejsce.
W 1934 r. drużyna SKS Śrem uzyskuje awans do kl. B.
W latach 1932-1934 Kierownictwo klubu obejmuje:

 • Prezes – Nikodem Popiałkiewicz
 • I Wiceprezes – Eryk Średzki
 • II Wiceprezes – Franciszek Czajka
 • Sekretarz – Franciszek Zieliński
 • Skarbnik – Edward Worsztynowicz
 • Intendent – Leon Tomaszewski

warta_srem_1977_1978.jpgOd roku 1934-1935 skład Zarządu tworzą:

 • Prezes – Eryk Średzki
 • I Wiceprezes – Leon Kruczyński
 • II Wiceprezes – Józef Mietliński
 • Sekretarz – Wojciech Andrzejczak
 • Skarbnik – Edmund Bittner
 • Intendent – Stefan Kowalczyk

W roku 1934 drużyna Śremskiego Klubu Sportowego uzyskuje awans do klasy „B”. Upragniony awans zdobyła dzięki systematycznemu uczęszczaniu przez zawodników na treningi, fair grze oraz wzorowemu zachowani się na boisku . Świadectwem wzorowego zachowania się zawodników jest to,że Okręgowe Kolegium Sędziów Piłki Nożnej w Poznaniu udzieliło w 1934r. pochwały ŚKS, wręczając dyplom uznania następującej treści:
„Dyplom uznania dla ŚKS za fair grę w roku 1934 ofiaruje Okręgowe Kolegium Sędziów Piłki Nożnej w Poznaniu”
Do tradycji sekcji piłki nożnej należał zwyczaj urządzania w Święta Wielkanocne oraz Zielone Świątki zawodów piłkarskich z drużynami, które w hierarchii piłkarskiej znajdowały się na wyższym poziomie.
Stąd to bardzo często goszczą w Śremie takie drużyny jak: „Warta”, „Unia”, „Pogoń” i szereg innych znanych wielkopolskich klubów klasy „A” i „B”. W kronice Klubu, Zielone Świątki 1935 roku zapisały się jednak wydarzeniem nieprzeciętnym, które na długo pozostało w pamięci sportowców oraz ich zwolenników. Dzięki inicjatywie kierownictwa ŚKS, NA stadionie śremskim odbyło się pierwsze w historii miasta międzynarodowe spotkanie piłkarskie z niemiecką drużyną klasy „ A” z Wrocławia. W pierwszym meczu zwycięstwo odniosła drużyna ŚKS w stosunku 4:2, w drugim zaś dniu wygrali goście 5:2.
W spotkaniu tym klub reprezentowali: Cz. Stefaniak, H. Kłosowski, A. Wośkowiak, E. Tysper, M. Kasprzak, F. Adamski, B. Wośkowiak, B. Krzyżostaniak, K. Matysiak, J. Wośkowiak, L. Kalota, M. Skrzypinski.
Do roku 1937 drużyna piłkarska walczy w klasie „B” i w roku tym spada na nowo do klasy „C”. Przyczyną spadku jest brak środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na zawody sportowe, a to z powodu wyjątkowego niedogodnego dla klubu przydziału okręgu rozgrywkowego przez POZPN.
W latach 1931-1939 do najlepszych piłkarzy należą:
F. Adamski,E. Borowski, M.Kasprzak, H.Kłosowski, B.Krzyżostaniak, M.Łączny, M.Mieloszyński, K.Matysiak, E.Naskręt, L.Śniedziewski, Cz.Stefaniak, A.Taciak, A.Wośkowiak, J.Wośkowiak, B.Wośkowiak, K. Wichłacz, Z. Bittner, J.Śniedziewski, M.Taciak, J.Stefaniak, J.Nawrocki, Josse, L.Kalota, W.Kasprzak, S.Kowalczyk, L.Zelba, H.Maciejewski.
Działalność sekcji trwa bez przerwy do 1939r. Okupacja hitlerowska odcisnęła swe piętno także w sferze sportu.
warta_srem_1975_1976.jpgPo odzyskaniu niepodległości, od sierpnia 1945 roku sekcja piłki nożnej wznawia swą działalność. W okresie tym nie może ona przystąpić do rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo, rozgrywa wiec w tym roku tylko zawody towarzyskie, skupiając w swych szeregach młode talenty piłkarskie. Już w pierwszych miesiącach powojennych okazało się, że wielu przedwojennych działaczy sportowych ze Śremu nie żyło lub znalazło się poza miejscem zamieszkania. Z przedwojennych weteranów stają jeszcze w szeregach pierwszej drużyny:
K. Matysiak, A. Taciak, B. Wośkowiak, K. Wichłacz, J. Stefaniak, Z. Bitnerr.
4 sierpnia 1945r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie ŚKS, gdzie wybrano nowy zarząd w składzie:

 • Prezes – Szczepan.Fryder
 • Wiceprezesi – F. Czajka, F. Olszewski
 • Sekretarz – W. Andrzejczak Skarbnik- J. Baraniak

Skład drużyny w roku 1946 przedstawia się następująco:
Bramkarz-Antoni Taciak
Obrona-Klemens Matysiak, Franciszek Mośkowiak,
Pomoc-Henryk Maciejewski, Jan Stefaniak, Kazimierz Wichłacz
Atak-Kazimierz Jabłoński, Bolesław Wośkowiak, Zenon Warot, Jan Maćkiewicz, Kazimierz Forszpaniak.
Od roku 1946 drużyna piłki nożnej staje na nowo do rozgrywek o mistrzostwo klasy „C”. Równolegle z rozgrywkami mistrzowskimi sekcja piłki nożnej organizowała jednak także znaczną ilość zawodów towarzyskich. W dniu 16 i 17 maja 1948 roku na stadionie śremskim gości wicemistrz Pomorza „Brda” Bydgoszcz ,która w pierwszym spotkaniu odnosi zwycięstwo w stosunku 1:0, a drugim 3:2.
W dniu 6 czerwca 1948 r. ŚKS rozgrywa spotkanie piłkarskie z „Wartą” Poznań, podczas którego wręczono członkom sekcji dyplomy z okazji rozegrania 250 spotkań piłkarskich w barwach klubu.
warta_srem_1947_1949.jpgDyplomy otrzymali: Edwin Borowski ,- warta4.jpg Klemens Matysiak i Bolesław Wośkowiak. W okresie od 1947 do 1949 roku bardzo żywotną działalność przejawia sekcja piłki nożnej „Gimnazjum Klubu Sportowego”. Drużynę tę tworzą następujący zawodnicy: Z. Wrot, Z. Łukaszczyk, J. Maćkiewicz, J. Ratajczak, H. Dworak, Szczerbiuk, C. Brygier, M. Brygier, Z. Moszczyński, E. Ratajczak, E. Raszewski, J. Frąckowiak. Drużyna gimnazjalna rozgrywa szereg spotkań międzymiastowych, odnosząc pomyślne wyniki. Zdobycie uznania publiczności zapewnia sobie gimnazjalna drużyna pokonaniem „Wojskowej Drużyny Pancernej” w stosunku 5:2 tym bardziej, że zespół ten odnosił zwycięstwa nad drużyną ŚKS.
W roku 1949 drużyna ŚKS uzyskuje awans do klasy „B”, dzięki wywalczonemu z wielkim trudem remisowi 1:1 na meczu wyjazdowym w Stęszewie. Posiadanie dobrego narybku piłkarskiego oraz systematyczne szkolenie członków sekcji wpłynęły korzystnie na wyniki w rozgrywkach o mistrzostwo kl. B.
Posiadanie dobrego narybku piłkarskiego oraz systematyczne szkolenie członków Sekcji, wpłynęły korzystnie na wyniki w rozgrywkach o mistrzostwo klasy „B”. Uwiecznieniem szeroko zakrojonej pracy szkoleniowej był upragniony od wielu lat awans „Śremskiego Klubu Sportowego” w roku 1956 do klasy „A”. Drużynę,która wywalczyła awans stanowili: Kemnitz, Forszpaniak, Jabłoński, Olszewski, Łasicki, Warot, Gozdowiak, Frąckowiak, Ratajczak, Chrzanowski, Ratajczak.
Zdobycie awansu do klasy „A” nastąpiło na skutek zwiększenia ilości drużyn w tej klasie, dzięki czemu drużyna śremska awansowała jako wicemistrz do grupy IV, w której rywalizowało 11 drużyn.
Tabela za 1956r. kl. „B”

 1. LZS Kostrzyn
 2. Sparta Śrem
 3. Sparta II Szamotuły
 4. Włókniarz Poznań
 5. LZS. Murowana Goślina
 6. Sparta –Goplana P-ń
 7. Kolejorz Czempiń
 8. Kolejorz III P-ń
 9. Stal KG P-ń
 10. Start Pobiedziska
 11. LZS. Lubosz Stary

W wyniku rozgrywek o mistrzostwo klasy „A” za rok 1957 drużyna ŚKS zajęła IV miejsce w tabeli grupy II, w której rywalizowało 12 zespołów-a za rok 1958 zajęła III miejsce wśród 11 drużyn.
Skład drużyny biorącej udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy „A” był następujący:
Bramkarz- S. Majcher
Obrona- J. Ratajczak, E. Ratajczak, F. Łasicki
Pomoc- J. Frąckowiak, W. Doleżłek
Atak- M. Warot, T. Gozdowiak, W. Burkiewicz, J. Kemnitz, A. Bartz.
Zespół ten uzupełniali A. Ratajczak, M. Grabski, A. Biniak. Szczególną rolę w drużynie pełnił bramkarz S. Majcher, a o jego klasie świadczyć może fakt, iż po odejściu „A” klasowej drużyny ze Śremu był bramkarzem I ligowego zespołu „Stali” Rzeszów oraz reprezentantem I zespołu narodowego w meczu Polska-Francja. W okresie od 1950-1961 roku obok rozgrywek mistrzowskich, drużyna ŚKS w Śremie rozegrała klika dobrych spotkań piłkarskich z drużynami klas wyższych. W 1950 drużyna ŚKS zwycięża na własnym boisku rezerwy ligowego „Kolejorza” Poznań 2:1.
W 1952 roku zawodnicy Cz. Michałowski, T. Gozdowiak i J. Ratajczak powołani zostali do reprezentacji podokręgu Śrem-Kościan rozgrywając pod kierunkiem trenera Fontowicza następujące spotkania:na boisku w Kościanie z reprezentacją Legnicy-wynik 1:2, na boisku w Śremie z reprezentacją Gniezna- wynik 3:6, rewanżowe spotkanie na boisku w Legnicy-wynik 1:2. W 1956 roku drużyna ŚKS remisuje z 3-ligowym „LKS” w stosunku 2:2, w roku 1957 remisuje z 3- ligową Polonia Leszno 1:1 a w roku 1958 przegrywa z 3- ligowa Obrą Kościan1:3.
W roku 1961 w ramach obchodów Jubileuszu 40-lecia istnienia ŚKS drużyna Śremu rozgrywa bardzo atrakcyjne spotkanie piłkarskie z I-ligowym zespołem ”Lecha” Poznań, które przegrywa 1:4.
Osiągnięcia sportowe tej dekady należy przypisać zwartemu zespołowi pilnie trenujących piłkarzy mocno wspieranych przez instruktorów: J. Skrzypczaka, K. Śmiglaka, E. Ratajczaka, i mgr S. Brendę.
Pomyślny rozwój piłki nożnej w Śremie zawdzięczać należy długoletniemu prezesowi, a równocześnie kierownikowi sekcji piłkarskiej- pełniącemu funkcję instruktora, którym przez wiele lat był Szczepan Fryder. Bardzo wielkie zaangażowanie wykazywał również Jan Stefaniak, na którym przez długie lata spoczywał główny ciężar gatunkowy pracy kierownika sekcji piłki nożnej- w szczególności w okresie zdobywania sportowych laurów – w rozgrywkach o mistrzostwo klasy „A”.
warta_juniorzy_1964.jpgW 1961 roku drużyna juniorów uzyskuje awans do Wojewódzkiej Ligi Juniorów.
W 1964 roku drużyna seniorów spada do klasy „B”.
W 1966 roku drużyna seniorów awansuje do klasy „A”, natomiast drugi zespół bierze udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy „C”. Zajęcia ze wszystkimi zespołami prowadzi instruktor E. Ratajczak, który dla zapewnienia naboru młodych kandydatów, prowadzi corocznie rozgrywki tak zwanych „dzikich drużyn”. W tym okresie na szczególne wyróżnienie zasługuje praca takich działaczy jak: J. Stefaniak, B. Kościelniak, S. Gruca, M. Paż. Pozytywna działalność sekcji przyczynia się do podniesienia poziomu sportowego niektórych zawodników. Przykładem jest J. Wachowiak, który reprezentował Okręg Poznański w meczu Pucharowym pomiędzy reprezentacją juniorów Poznania i Szczecina. W 1971 roku na nadzwyczajnym zebraniu klubu, które odbyło się nieistniejącym już kinie „Klubowe” uchwalono nową nazwę „ŚKS WARTA ŚREM”. Nowym prezesem klubu został Albin Fizek dyrektor techniczny Odlewni Żeliwa.
Od lipca 1972 roku kierownictwo sekcji piłki nożnej tworzą:

 • Kierownik sekcji – Bolesław Kościelniak
 • Sekretarz- Andrzej Wośko
 • Skarbnik- Krystyna Paż
 • Intendent-Czesław Stefaniak
 • Opiekun I drużyny kl. ”B”- mgr Andrzej Bartz
 • Opiekun II drużyny kl. ”C”- Marian Paż
 • Opiekun juniorów- Zdzisław Konieczny
 • Opiekun trampkarzy- Tadeusz Prymelski
 • Instruktorzy-Andrzej Baraniak, Ryszard Kubiś

warta_srem_1972.jpgW roku 1975 sekcja posiada cztery drużyny zgłoszone do rozgrywek mistrzowskich, I drużyna seniorów walczy w klasie „A”, II drużyna w klasie „B” , juniorzy w klasie „A” oraz drużyna trampkarzy w swojej klasie. W 1976 roku I drużyna seniorów wywalczyła awans do klasy wojewódzkiej zajmując 4 miejsce. W sezonie 1976/1977 drużyny rozgrywały zawody w następujących klasach:
I drużyna w klasie wojewódzkiej zajmuje w grupie IV miejsce
II drużyna w klasie „B” zajmuje IX miejsce w grupie.
warta_srem_1976.jpgW 1975 roku I drużyna gra w k- warta_1976.jpgl. „A” a w 1976 po raz pierwszy w historii klubu w klasie wojewódzkiej, zajmując 4 miejsce. Do wybijających się piłkarzy należeli: R. Kucz, K. Śniegocki, P. Łuczak, Z. Broniarz, R. Jabłoński, Cz. Celka, A. Dudek, L. Kuczyński, A. Katafiasz, W. Piotrowski, W. Matuszczak, T. Jaskułowski, M. Piasecki. W 1977r. sekcja zorganizowała szkółkę piłkarską, którą prowadzą R. Kucz i B. Wośkowiak. Aktywna praca szkoleniowców uzyskuje efekty w postaci wyłonienia talentów piłkarskich. Sukcesem I drużyny w sezonie 1976/1977 było zajęcie II miejsca na szczeblu wojewódzkim o Puchar Polski, za zespołem „Mieszko” Gniezno- drużyną klasy wojewódzkiej. Do osiągnięć I drużyny w 1977 roku należy zaliczyć zakwalifikowanie się do rozgrywek szczebla rejonowego w Pucharze Polski, gdzie w rundzie I wygrała z zespołem „Stilon” z Gorzowa Wlkp. A W II rundzie przegrała z „Polonią” Piła- odpadając z dalszych rozgrywek.
W tym czasie zarząd tworzą:

 • Kierownik sekcji – K. Łuszczki
 • I Z-ca Kierownika Sekcji – mgr A. Bartz
 • II Z-ca Kierownika Sekcji – K. Górny
 • Sekretarz – mgr A. Osiecki
 • Skarbnik – B. Kościelniak

Pod kierownictwem R. Kucza i mgr inż. B. Wośkowiaka czynnie trenuje w sekcji 30 seniorów i23 juniorów i w ramach „Szkółki Piłkarskiej”- 70 chłopców. W 1978 Marek Kołacki powołany zostaje do reprezentacji juniorów województwa poznańskiego i bierze udział w rozgrywanych spotkaniach organizowanych przez POZPN. W 1978 roku powołane zostaje kierownictwo sekcji piłki nożnej w następującym składzie:

 • Kierownik sekcji –mgr inż. B. Wośkowiak
 • Z-ca Kier. d/s org.-A. Szulczewski
 • Z-ca Kier. d/s szkol.-T. Prymelski
 • Z-ca Kier. d/s techn. L. Adamski
 • Z-ca Kier. d/s transportu – T. Pawelczyk
 • Sekretarz – M. Paż
 • Skarbnik – B. Kościelniak

W roku 1978 J. Chwaliszewski jest członkiem kadry Polski juniorów młodszych oraz członkiem kadry Okręgu juniorów, a Z. Chwieralski- członkiem kadry juniorów młodszych Okręgu poznańskiego.
W tym czasie pracuje w sekcji trzech instruktorów: A. Baraniak- prowadzi zespół seniorów mgr inż. B. Wośkowiak- szkoli juniorów, mgr B. Morawiec- prowadzi drużynę trampkarzy.
Osiągnięte wyniki sportowe za lata 1979-1981
I drużyna

 • sezon 1979/80- VIII miejsce w klasie okręgowe
 • sezon 1980/81-XIII miejsce w klasie okręgowej i spadek do kl. „A”- juniorzy_1981.jpg

Juniorzy

 • sezon1979/80-I miejsce w klasie juniorów młodszych
 • sezon1980/81-II miejsce w klasie juniorów w wyniku czego awans do Ligi Juniorów

Trampkarze

 • sezon 1979/80- II miejsce w grupie

warta_srem_juniorzy_1981.jpgW roku 1980 do reprezentacji juniorów Poznania powołani zostali J. Chwaliszewski i S. Menzel. Od lipca 1982 r. kierownictwo sekcji tworzą: Kierownik- B. Wośkowiak, Sekretarz-A. Wośko, Skarbnik- K. Paż.
W 1982 roku drużyna Ligi Juniorów uzyskuje awans do Międzywojewódzkiej Ligi Juniorów. Do najważniejszych osiągnięć sekcji w 1983 roku należy zaliczyć awans zespołu piłki nożnej seniorów do Ligi Wojewódzkiej, utrzymanie się drużyny w Międzywojewódzkiej Lidze Juniorów.
W roku 1983 skład drużyny juniorów biorących udział w rozgrywkach MLJ był następujący: L.Tyczyński, T.Karaś, P.Skrzypczak, R.Kelak, A.Zawada, B.Feliczak, R.Skiera, W.Wojciechowski, M.Tomaszewski, R.Marchwiński, A.Słomczyński.
W roku 1984 pracę z młodzieżą i juniorami prowadzą instruktorzy: mgr inż. B. Wośkowiak, E. Ratajczak, D. Ratajczak. Kierownikiem sekcji piłki nożnej jest T. Pawelczyk.
warta_srem_1984_1985.jpgW sezonie 1983/1984 seniorów występowała w klasie okręgowej, natomiast w sezonie 1984/1985 w kl. „A” Drużyna juniorów starszych w sezonie 1983/84 występowała w Międzywojewódzkiej Lidze Juniorów i zajęła I miejsce w grupie. W sezonie 1983/84 brała udział w rozgrywkach drużyna juniorów młodszych, która z uwagi na trudności finansowe i brak instruktora, a w szczególności dostatecznej ilości zawodników, nie została zgłoszona do rozgrywek na sezon 1984/85. Drużyna trampkarzy starszych brała udział w rozgrywkach swojej klasy. W sezonie 1984/85 drużyna seniorów występuje w klasie „A” zespół juniorów starszych w Okręgowej Lidze Juniorów, a drużyna trampkarzy w rozgrywkach klasy okręgowej. W 1984r. M. Tomaszewski i S. Gembiak powołani zostali do wojewódzkiej kadry juniorów. W roku 1985 K. Apolinarski, R. Konieczny i S. Gembiak są członkami wojewódzkiej kadry juniorów. W sezonie 1985/86 szkolenie seniorów i młodzieży prowadzą: mgr inż. B. Wośkowiak, D. Ratajczak, i mgr M. Kociemba. W sezonie 1985/86 zespół seniorów występował w klasie „A” zajmując X miejsce co było równoznaczne ze spadkiem do klasy „B”. Juniorzy starsi biorą udział w rozgrywkach OLJ. Juniorzy młodsi startują w eliminacjach do Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. Trampkarze walczą w Wojewódzkiej Lidze Trampkarzy.
W 1986 roku Śrem był świadkiem interesującego wydarzenia sportowego. Na stadionie śremskim w dniu 28 czerwca 1986r. rozegrany został mecz piłki nożnej o puchar Intertoto pomiędzy drużyną I-ligowego ”Lecha” Poznań a austriacką drużyną Lask Linz. Organizację tej rangi zawodów powierzono działaczom sportowym Śremu ze względu na powszechnie znane zdolności organizacyjne oraz doskonałe warunki jakie posiada stadion w Śremie. Spotkanie prowadził sędzia Listkiewicz.
Dzięki znakomitej organizacji meczu powierzono działaczom Warty Śrem kolejne spotkanie o Puchar Intertoto pomiędzy Czechosłowacką I ligową Plastika Nitra a Lechem Poznań. W sezonie 1986/87 zespół seniorów wywalczył awans do klasy „A”

 • Zespół juniorów starszych zajął w lidze okręgowej VI miejsce.
 • Zespół trampkarzy wywalczył mistrzostwo grupy.
 • Zespół spartakiadowy zajął III miejsce.

warta_srem_1987_1988.jpgSeniorzy w sezonie 1987/88 – warta.jpgwywalczyli awans do klasy okręgowej, a juniorzy występują w klasie okręgowej. W sezonie 1988/89 seniorzy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy okręgowej zajęli V miejsce w tabeli. Juniorzy starsi w lidze okręgowej zajęli VIII miejsce. W sezonie 1988/89 drużyna seniorów spada do klasy „A”, a zespół juniorów starszych uzyskuje w rozgrywkach mistrzowskich X miejsce w tabeli. W rozgrywkach o mistrzostwo klasy „A” sezonu 1990/91 seniorzy zajęli III miejsce w tabeli, a juniorzy starsi w ogóle nie występowali. W czerwcu 1990 roku z okazji Dni Ziemi Śremskiej rozegrano dwa międzynarodowe spotkania piłkarskie z drużyną Wałki-Ukraina w Śremie ponosząc porażki 2:3 i 0:2.W wrześniu 1990r. odbył się rewanż na Ukrainie, gdzie rozegrano trzy spotkania, wygrywając je 3:1, 2:0 i 2:1. W latach 1984-1991 zespoły piłki nożnej tworzyli niżej wymienieni zawodnicy: Jan Ryniak, Kazimierz Kaczor, Dariusz Pawłowski, Radosław Roszak, Andrzej Słomczyński, Waldemar Olejnik, Robert Konieczny, Roman Niemir, Stanisław Menzel, Robert Marchwiński, Piotr Nowak, Leszek Tyczyński, Krzysztof Skoczyński, Mariusz Walczak, Wojciech Kmiecik, Krzysztof Apolinarski, Dariusz Maciaszczyk, Roman Rączkiewicz, Roman Kelak, Adam Piasecki, Sławomir Walenciak, Roman Skiera, Sławomir Wachowiak, Krzysztof Gapys, Krzysztof Czajczyński, Sebastian Rozmiarek, Waldemar Wojtkowiak, Przemysław Andrzejewski, Dariusz Grabarkiewicz, Artur Dziechciowski, Radosław Nawrocki, Grzegorz Kaczor, Krzysztof Ławniczak. Do najbardziej wyróżniających się zawodników należeli: Leszek Tyczyński, Krzysztof Apolinarski- grający w drużynie „Lech” Poznań, Stanisław Menzel, Kazimierz Kaczor, Roman Skiera, Jan Ryniak, Wojciech Kmiecik, Roman Kelak , Robert Konieczny. Najbardziej aktywnymi działaczami sekcji piłki nożnej w latach 1984- 1991 byli: Tadeusz Pawelczyk, Andrzej Szulczewski , Bolesław Kościelniak, Marian Paż, Janusz Niemir. Do niewątpliwych sukcesów sekcji piłki nożnej w Śremie zaliczyć należy to iż w różnych okresach szereg zawodników występował w reprezentacji Okręgu Juniorów, jak również, że zawodnik Jarosław Chwaliszewski grał w II-ligowej „Olimpii” Poznań- a od jesieni 1985 roku reprezentował I-ligowy zespół „Zagłębia” Lubiń. Także Zbigniew Chwieralski grał w „Olimpii” Poznań, Jarosław Tomaszewski w „Gryfie” Słupsk, a Krzysztof Apolinarski w „Lechu” Poznań. W 1991 roku Kierownikiem sekcji piłki nożnej jest Andrzej Szulczewski, a opiekunem I zespołu seniorów Marian Paż. Dodatkowo z ramienia Zarządu Klubu dwóch członków patronuje wszystkim poczynaniom Kierownictwa sekcji. W 1991 roku zespół instruktorsko- szkoleniowy tworzą:

 • Tadeusz Łuczak – zespół seniorów
 • Mgr Mariusz Kociemba – zespół juniorów
 • Marian Konieczny – zespół trampkarzy
 • Mgr inż. Bolesław Wośkowiak – zespół orlików

warta_srem_1991.jpgW roku 1992 seniorzy awansują do klasy makro-regionalnej, gdzie tylko po rocznym pobycie wywalczyli historyczny awans do III ligi grupy wielkopolskiej.
Do historii przeszedł już mecz z liderem tabeli III ligi Amica Wronki, którzy przyjechali na to spotkanie w najsilniejszym zestawieniu z Piotrem Reissem na czele. Kibice, którzy oglądali to widowisko przecierali oczy ze zdumienia. Obejrzeli niesamowite spotkanie.
Do dziś kibice WARTY wspominają, że takiego meczu na naszym stadionie nie widzieli. Do przerwy był wynik bezbramkowy w a 46 minucie po kontrowersyjnym karnym goście atakują prowadzenie ale 48 min. D.Olejniczak wyrównuje.52 min. W.Przysiuda zdobywa bramkę na 2:1, a na 3:1 podwyższa W.Kmiecik. Po raz drugi do akcji wkracza sędzia, dyktując kolejny kontrowersyjny karny w 70 min.
Odpowiedz WARTY była natychmiastowa, która 80min. Zdobywa 4 bramkę przez Wiśniewskiego.
Po 3 latach gry na boiskach III ligowych zespół Warty spadł do IV ligi. Zarządu Klubu to jednak nie załamało- działając bardzo prężnie starając się powrócić do bram trzecioligowych.
Do najlepszych zawodników w tym czasie należeli:W.Pancewicz, D.Gajowiecki, A.Wujewski, K.Jaroszyk, M.Chmielewski, D. Skrzypczak, bracia Szymanderowie, Sz.Kaczmarek, M.Winiecki, P.Minge, M.Niewiadomski,.
Mimo ambitnej postawy zawodników i dużego zaangażowania działaczy i trenerów, druzyna Warty nie sprostała wymaganiom na tym szczeblu rozgrywek i po rocznym pobycie, spadek do IV ligi.
W tym czasie z funkcji prezesów zrezygnowali B.Rozmiarek i J.Ciesielski. W czerwcu 1999r. wybrano nowy zarząd Warty na czele, którego stanął M.Bazanowski a v-ce prezesemi zostali J.Bortnowski, T.Jurga.
Na zebraniu zatwierdzono nowy statut klubu, który stworzył możliwości powołania w ramach klubu autonomicznej sekcji.
W1999/2000 druzyna seniorów w mocno zmienionym składzie, uczestniczy w rozgrywkach IV ligi grupy poznańsko-gorzowsko-pilskiej zajmując 7 miejsce na 18 drużyn.
W lutym 2000r. z funkcji prezesa rezygnuje M.Bazanowski a na jego miejsce powołano S.Kaczora.
W sezonie 2000/2001 rozpoczyna rozgrywki w IV lidze poznańsko-pilskiej w grupie północnej. W styczniu 2001r. powołano nowego trenera K.Krzychałę.
We wrześniu 2000r. uchwałą zarządu Klubu sekcja piłki nożnej zostaje wydzielona i zostaje utworzona Autonomiczna Sekcja Piłki Noznej (ASPN) a prezesem zostaje B.W Wośkowiak.
Do zarządu weszli także J.Bortnowski,B.Klaczyk, A.Strutyński, Z.Broniarz, J.Koterba.
Warta Śrem po 10 latach gry na boiskach III i IV ligowych spadła do klasy okręgowej. Przyczyną spadku była degradacja z III ligi Huraganu Pobiedziska i dlatego zespół Warty musiał zrobić miejsce spadkowiczowi z III ligi.
Była jeszcze szansa na utrzymanie się w IV lidze niestety ostatni mecz został tylko zremisowany na wyjezdzie z Spartą Oborniki 1:1 a bramka wyrównująca padła w 90 min. Po fatalnym błędzie bramkarza Warty.
Sezon 2000/2001 w klasie okręgowej spędzili tylko jeden rok nie dając szans drużynom przeciwnym, pewnie awansując ponownie do IV ligi zwyciężając w 24 meczach, 5 remisując i jeden raz doznali porażki. Do wybijających się zawodników, którzy wywalczyli awans wraz z szkoleniowcem K.Krzychały byli:M.Waskiewicz,D.Sójka, D.Grześkowiak, K.Korek, D.Mocek, G.Sołtysiak, M.i K. Szymandera, Sz.Kaczmarek, J.Chromiński, K.Stępa, M.Gendek, H.Ściak, M.Grzelak, D.Dukawski, A.Wujewski, P.Jędrzejczak, S.Kaptur.
Sezon 2002 przyniósł również sukces w Pucharze Polski gdzie Warta doszła do finału. Zespół nasz spotkał się w finale w Środzie Wlkp. Z Amicą Wronki przegrywając Az 4:0. Mało kto w Śremie spodziewał się, że po wywalczeniu awansu do czwartej ligi mistrz „okręgówki” także na wyższym szczeblu odgrywać będzie wiodącą rolę. Jednak już w poprzednim sezonie można było zauważyć ogromną dojrzałość zespołu prowadzonego przez trenera K.Krzychałę. Umiejętnie połączył on doświadczenie graczy z długim stażem z młodymi, głodnymi sukcesów piłkarzami. O jej sile przekonało się wielu rywali i choć Warciarze wygrali kilka spotkań minimalną różnicą bramkową, nie przeszkodziło im to w zajęciu 2 miejsca na półmetku rozgrywek z tym samym dorobkiem punktowym co lider tabeli. Runda wiosenna była o wiele gorsza, Dryżyna zamiast awansu do III ligi zakończyła rozgrywki na 4miejscu, a z drużyną pożegnał się trener K.Krzychała a nowym został T.Łuczak. Kolejne sezony Warty w IV lidze nie były już dobre. Drugi sezon zakończyli na szóstym miejscu grając nie najlepiej w rundzie wiosennej. W czerwcu 2004r. nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa sekcji Warty w miejsce B.Wośkowiaka powołany został M.Basaj.
Sezon 2004/2005 zakończyła Warta na 9 miejscu. A kolejny na 14m. co było równoznaczne ze spadkiem do klasy okręgowej po 4 latach gry w IV lidze. Od 2006 zespół gra w klasie okręgowej ze zmiennym szczęściem, zajmując w kolejnych latach 2 razy 6 i 10 miejsce. Runda jesienna 2008r. była jedną z najsłabszych- zespół nie potrafił wygrać żadnego meczu na własnym boisku. Po zakończeniu rundy jesiennej do dymisji podał się prezes M.Basaj i trener B.Wośkowiak. W styczniu 2009r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze gdzie wybrano nowy zarząd: Prezes-Z.Broniarz,v-ce B.Rozmiarek, skarbnik- M.Barański, sekretarz-A.Szulczewski,członek-S.Włodarczyk.
Pierwszym pociągnięciem Zarządu było powołanie nowego trener w osobie P.Mowlika, który po kilku kolejkach został odwołany z powodu niezadowalających wyników w jego miejsce powołano młodego trenera, grającego piłkarza D.Sójkę
Autor: Czesław Śniedziewski