Warta Śrem oferuje Państwu kompleksową obsługę w zakresie czyszczenia i konserwacji obiektów sportowych. Oferujemy przeprowadzanie systematycznych zabiegów konserwacyjnych wykonywanych specjalistyczną maszynami do rozluźniania, spulchniania, czyszczenia granulatu, stawiania włókien, rozprowadzenia i uzupełnienia wypełnienia.

W ramach gruntownego czyszczenia i konserwacji płyty boiska wykonujemy:

  • oględziny nawierzchni: oznaczenie i ewentualna naprawa uszkodzeń; ocena stopnia i równomierności zużycia nawierzchni.
  • rozluźnienie wypełnienia: rozbicie zbitego granulatu, rozplątanie włókien trawy, zebranie większych zanieczyszczeń
  • czyszczenie nawierzchni: zebranie i filtracja granulatu; usunięcie zanieczyszczeń; odkurzenie;
  • uzupełnienie brakującego granulatu i równomierne rozprowadzenie granulatu na płycie boiska
  • szczotkowanie: rozprostowanie i odświeżenie włókien trawy; rozluźnienie górnej warstwy granulatu

Profesjonalny i regularnie przeprowadzany serwis czyszczenia boiska sprawi, że obiekt nie utraci gwarancji, będzie długo służył podmiotom zarządzającym i da wiele satysfakcji właścicielom, trenerom, graczom i publiczności

Zalecenia producentów sztucznej trawy i wykonawców boisk, pozwalające na uznanie reklamacji na nawierzchnię to: szczotkowanie włókien trawy co 50 godzin gry oraz pełna konserwacja płyty boiska profesjonalną maszyną po każdych 500 godzinach gry.

Boiska nieczyszczone i niekonserwowane systematycznie mają zbitą i twardą jak beton nawierzchnię, a włókna trawy są poskręcane i połamane. System drenażowy nie działa właściwie, efektem czego są utrzymujące się kałuże uniemożliwiające grę. Granulat zbity, zmieszany z nieczystościami stanowi podłoże do rozwoju alg, mchów i chwastów. Połamane, poskręcane i leżące włókna trawy szybciej się ścierają, powodują przemieszczanie się granulatu podczas gry tworząc nierówności na płycie boiska.

Na życzenie klienta wystawiamy certyfikaty wykonania właściwych zabiegów czyszczenia i konserwacji obiektu.

kontakt:
+48 798 016 072, klub@wartasrem.plKonserwacja nawierzchni sportowych pozwala zachować na dłuższy czas ich walory techniczne i parametry użytkowe oraz przedłużyć żywotność boisk i obiektów rekreacyjnych. Niezależnie od rodzaju nawierzchni, jej konserwacja w każdym przypadku polega na przeglądzie stanu technicznego zmierzającego do wykrycia i usunięcia wszelkich ognisk, które mogą prowadzić do powstawania uszkodzeń lub usterek nawierzchni. Zaleca się także regularne czyszczenie nawierzchni oraz usuwanie z nich wszelkiego rodzaju naturalnych zanieczyszczeń oraz zaśmieceń, takich jak drobne kamienie, plastik, kapsle, liście itp.
Zakres prac konserwacyjnych uzależniony jest od rodzaju nawierzchni oraz stopnia jej wyeksploatowania. W przypadku nawierzchni syntetycznych (sztucznej trawy, trawy syntetycznej) polegają one na szczotkowaniu nawierzchni w celu podniesienia włókien sztucznej trawy, a także spulchnieniu górnej warstwy wypełnienia oraz czyszczeniu i uzupełnieniu granulatu. Konserwacja nawierzchni poliuretanowych najczęściej wiąże się natomiast z ich odkurzaniem oraz myciem, a także oczyszczeniem systemów odwodnienia.