Śremski Klub Sportowy

WARTA

Adres : Śrem, ul. Poznańska 15
telefon : 796 927 827
mail : klub@wartasrem.pl
www : wartasrem.pl

KRS : 0000161382
NIP : 7851268367

Biuro klubu:

telefon – 796 927 827 – Magdalena Kokocińska 

mail – m.kokocinska@wartasrem.pl

21 9084 0003 0007 8243 2000 0001 – konto główne ŚKS Warta Śrem

subkonta sekcji:

12 9084 0003 2102 0007 8243 0002 – sekcja piłki nożnej,

82 9084 0003 2102 0007 8243 0003 – sekcja bokserska,

55 9084 0003 2102 0007 8243 0004 – sekcja szermiercza,

28 9084 0003 2102 0007 8243 0005 – sekcja piłki nożnej – obóz 

Kontakt trenerzy i kierownicy drużyn Akademii


klub@wartasrem.pl


796 927 827

661 035 808


www.wartasrem.pl