Oficjalne stanowisko Zarządu Warty Śrem na propozycję UKS Śrem

W dzisiejszym świecie aktywność fizyczna stanowi ważną wartość cywilizacyjną, społeczną i kulturową. W rozwiniętych społeczeństwach sport i rekreacja stały się dobrem powszechnym, dostępnym w różnych formach – stosownie do możliwości i zainteresowań obywateli. Dzięki swojej specyfice, wysiłek fizyczny jest istotnym czynnikiem kształtowania zdrowia, rozwijania nawyków i zachowań prozdrowotnych, a także wartościową formą spędzania wolnego czasu.

Mając na uwadze powyższe wartości sportu, jesteśmy świadomi, że dobro śremskiego sportu, w tym piłki nożnej, wymaga od nas działania ponad podziałami. Będą świadomymi potencjał Śremskiego Klubu Sportowego Warta oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego Śrem, konieczne wydaje się opracowanie strategii funkcjonowania i rozwoju piłki nożnej w Śremie. Strategii, która pozwoli nam jeszcze bardziej efektywnie zarządzać i planować działaniami w piłce nożnej oraz która będzie wskazywać nam kierunki rozwoju.

Opracowanie takiej koncepcji, to proces złożony, począwszy od wyznaczenia misji oraz celów, przez analizę stanu obecnego (silne i słabe strony sportu i piłki nożnej w gminie Śrem) na wybraniu metody realizacji skończywszy. Dlatego uważamy, że prasa nie jest odpowiednim miejscem do podjęcia rozmów o współpracy. Ponadto uważamy, że w opracowaniu strategii powinny dominować zasady dialogu i współpracy – nie jest właściwym z góry narzucane swojego stanowiska, jako jedynego i słusznego.

Cieszymy się, że prezes UKS postanowił odpowiedzieć na naszą, kolejną już próbę nawiązania współpracy. Zarząd Warty Śrem podejmie rozmowy mające na celu rozpoczęcie procesu budowania strategii funkcjonowania i rozwoju sportu w Śremie. Proszę zarząd UKS o podanie terminu pierwszego spotkania zarządów.

Dominik Sworowski (Prezes ŚKS Warta Śrem) oraz Piotr Chicheł (Viceprezes ŚKS Warta Śrem)

Odpowiedź Zarządu Warty Śrem na kontrowersyjną propozycję UKS Śrem
Odpowiedź Zarządu Warty Śrem na kontrowersyjną propozycję UKS Śrem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *