Dsc 2083
||

Michał Mocek po meczu z Krobianką

𝑊𝑦𝑛𝑖𝑘 𝑘𝑜𝑛́𝑐𝑜𝑤𝑦 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑧𝑑𝑒𝑐𝑦𝑑𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑧𝑎 𝑤𝑦𝑠𝑜𝑘𝑖. 𝑍𝑒𝑠𝑝𝑜́𝑙 𝐾𝑟𝑜𝑏𝑖𝑎𝑛𝑘𝑖 𝑤𝑦𝑔𝑟𝑎ł 𝑜𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠́𝑐𝑖𝑒 𝑧𝑎𝑠ł𝑢𝑧̇𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑢𝑙𝑢𝑗𝑒̨ 𝑖𝑚 𝑧𝑤𝑦𝑐𝑖𝑒̨𝑠𝑡𝑤𝑎, 𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑦 𝑝𝑟𝑧𝑦 𝑜𝑑𝑟𝑜𝑏𝑖𝑛𝑖𝑒 𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒̨𝑠́𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑘𝑜𝑗𝑛𝑖𝑒 𝑚𝑜𝑔𝑙𝑖𝑠́𝑚𝑦 𝑧𝑑𝑜𝑏𝑦𝑐́ 2-3 𝑏𝑟𝑎𝑚𝑘𝑖 𝑤𝑖𝑒̨𝑐𝑒𝑗. 𝑍𝑤ł𝑎𝑠𝑧𝑐𝑧𝑎 𝑤 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑤𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑝𝑜ł𝑜𝑤𝑖𝑒. 𝐷𝑤𝑖𝑒 𝑏𝑟𝑎𝑚𝑘𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑠́𝑚𝑦 𝑝𝑜 𝑟𝑧𝑢𝑡𝑎𝑐ℎ 𝑘𝑎𝑟𝑛𝑦𝑐ℎ, 𝑤 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑢 𝑝𝑟𝑧𝑦 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑦𝑚 𝑧 𝑛𝑖𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖ł𝑏𝑦𝑚 𝑑𝑢𝑧̇𝑦 𝑧𝑛𝑎𝑘 𝑧𝑎𝑝𝑦𝑡𝑎𝑛𝑖𝑎.

𝐷𝑜 𝐾𝑟𝑜𝑏𝑖 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑐ℎ𝑎𝑙𝑖𝑠́𝑚𝑦 𝑤 𝑚𝑜𝑐𝑛𝑜 𝑜𝑘𝑟𝑜𝑗𝑜𝑛𝑦𝑚 𝑠𝑘ł𝑎𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑐𝑜 𝑏𝑦ł𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑤𝑜𝑑𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑢𝑧𝑗𝑎𝑚𝑖, 𝑐ℎ𝑜𝑟𝑜𝑏𝑎𝑚𝑖 𝑖… 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑎̨. 𝑀𝑖𝑚𝑜 𝑡𝑜 𝑗𝑒𝑐ℎ𝑎𝑙𝑖𝑠́𝑚𝑦 𝑝𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑦, 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦𝑐ℎ 𝑛𝑖𝑒 𝑢𝑑𝑎ł𝑜 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑤𝑦𝑤𝑎𝑙𝑐𝑧𝑦𝑐́. 𝑇𝑒𝑟𝑎𝑧 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑚𝑦 𝑧𝑟𝑜𝑏𝑖𝑐́ 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑜, 𝑎𝑏𝑦 𝑝𝑜𝑧𝑏𝑖𝑒𝑟𝑎𝑐́ 𝑠𝑖𝑒̨, 𝑤𝑦𝑙𝑒𝑐𝑧𝑦𝑐́ 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑢𝑧𝑗𝑒 𝑖 𝑤𝑎𝑙𝑐𝑧𝑦𝑐́ 𝑜 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑜́𝑤 𝑤 𝑚𝑒𝑐𝑧𝑢 𝑧 𝐾𝑎𝑙𝑖𝑠𝑧𝑒𝑚.

Powiedział po meczu Michał Mocek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *