||

Siła jest w NAS! projekt nr 14

To od WAS zależy dalszy rozwój naszego śremskiego stadionu. Zarówno obecny jak i przewidywany rozwój działalności sportowej przez kluby i stowarzyszenia skłania do ciągłej rozbudowy infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom Miasta i Gminy Śrem.  Dziś piłkę nożną w Śremie regularnie trenuje ponad 500 zawodników. Na obecna chwile jedyna a zarazem główną bazą szkoleniową i miejscem rozgrywania…