||

Komunikat zarządu.

Nowy rok przyniósł dość spore zmiany w Warcie Śrem. W dniu 09 stycznia odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze, na którym decyzją członków klubu wybrano skład zarządu oraz skład komisji rewizyjnej kadencji 2017-2021. Władze ŚKS WARTA Śrem kadencji 2017 – 2021 przedstawiają się następująco: Skład komisji rewizyjnej sprawującej nadzór nad działalnością klubu: Przewodniczący: Regina KOPP,…