|

Półkolonie Sportowe za nami

Kolejny raz Warta Śrem zorganizowała półkolonie sportowo-profilaktyczne Sport TAK – alkohol NIE. W ramach półkolonii prowadzone były zajęcia sportowo – rekreacyjne z zakresu piłki nożnej, piłki koszykowej, boksu oraz gier i zabaw ruchowych.

Zajęcia odbywały się w trzech grupach szkoleniowych. Grupy podzielone zostały ze względu na wiek . Łącznie w projekcie udział wzięło ponad 70 adresatów.

Dzieci podczas półkolonii na Stadionie we Wrocławiu

Głównym celem naszej działalności było ukazanie sportu jako alternatywy wobec zagrożeń wynikających z picia alkoholu. W działaniu naszym przyświecał nam cel zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez aktywny wypoczynek, co za tym idzie byliśmy alternatywą dla niepożądanych zachowań.

Projekt współfinansowany ze środków z budżetu gminy Śrem.

Jesteśmy przekonani, że postawione cele zrealizowaliśmy i uczestnicy będą w przyszłości budowali pozytywny obrazu spędzania czasu wolnego od zajęć pozaszkolnych. Na pewno uczestnicy półkolonii pogłębiać będą naturalne systemy wzajemnego wsparcia, jak koleżeństwo, przyjaźń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *